برنامه حرفه ای ها،گفتگوی صمیمانه رادیو فارس با جناب آقای محمدعلی حسینی رئیس اتحادیه صنف کابینت سازان شیراز در خصوص مسائل و مشکلات صنعت کابینت

10 تیر 1403

برنامه حرفه ای ها،گفتگوی صمیمانه رادیو فارس با جناب آقای محمدعلی حسینی رئیس اتحادیه صنف کابینت سازان شیراز در خصوص مسائل و مشکلات صنعت کابینت

تعداد بازدید:37

رادیو فارس را حرفه ای بشنوید

برنامه حرفه ای ها،گفتگوی صمیمانه رادیو فارس با جناب آقای محمدعلی حسینی رئیس اتحادیه صنف کابینت سازان شیراز در خصوص مسائل و مشکلات صنعت کابینت

مهمان برنامه: جناب آقای محمد علی حسینی رئیس اتحادیه صنف کابینت سازان شیراز

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283