ساماندهی اتباع بیگانه غیر مجاز

17 مهر 1401

ساماندهی اتباع بیگانه غیر مجاز

تعداد بازدید:873

احتراما به پیوست تصویر رونوشت نامه معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در امور پیشگیری از وقوع جرم مستند به درخواست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، خطاب به فرمانده محترم انتظامی استان فارس با موضوع ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز ارسال می گردد. لذا با توجه به ابلاغ بلامانع بودن ورود به اماکن ، ساختمان ها، کارگاه ها، باغات و شرکت ها و دستگیری اتباع غیرمجاز با رعایت مقررات، مقتضی است مراتب را به اعضاء تحت پوشش اطلاع رسانی نمائید.

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283