پرداخت عوارض کسب و پیشه واحدهای صنفی

14 مهر 1399

پرداخت عوارض کسب و پیشه واحدهای صنفی

تعداد بازدید:2223

بر اساس مصوبه کمیسیون محترم نظارت مرکز استان فارس در خصوص الزام و تکلیف افراد صنفی در رعایت قوانین و مقررات کشور و همچنین اجرای مصوبات و بخشنامه های ابلاغی کمیسیون محترم نظارت، مقرر گردید اتحادیه های محترم صنفی هر چه سریعتر نسبت به معرفی کلیه اعضاء تحت پوشش اعم از پروانه کسب دار و متقاضیان که پرونده صنفی آنها جهت صدور پروانه کسب در دست اقدام است می بایستی از هم اکنون تا حداکثر ظرف مدت 3 ماه با توجه به تخفیف در نظر گرفته شده نسبت به مراجعه شهرداری مناطق اقدام و عوارض کسب و پیشه خود را پرداخت و فتوکپی رسید فیش عوارض ضمیمه پرونده اعضاء صنفی گردد.

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283