پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری جهت کلیه صنوف

17 مهر 1401

پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری جهت کلیه صنوف

تعداد بازدید:709

احتراما پیرو بخش نامه در خصوص تخفیف عوارض کسب و پیشه سال 1401 طبق مصوبه شورای محترم اسلامی شهر شیراز و با عنایت به مصوبه کمیسیون محترم نظارت در خصوص الزام و تکلیف افراد صنفی در رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اجرای مصوبات و بخش نامه های ابلاغی کمیسیون محترم نظارت و نظر به اینکه پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری جهت کلیه صنوف الزامی است. با توجه به اینکه مقرر گردید ترتیبی اتخاذ فرمائید که کلیه اعضای تحت پوشش که تاکنون عوارض کسب و پیشه معوقه و جاری خود را پرداخت ننموده اند در اسرع وقت با مراجعه به واحد وصول عوارض کسب و پیشه مناطق یازده گانه شهرداری نسبت به پرداخت عوارض کسب و پیشه خود اقدام و رسید فیش پرداختی را جهت درج در پرونده به ان اتحادیه تحویل نمایند.

 

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283