کابینت ساز خوش قول داریم؟

کابینت ساز خوش قول داریم؟

تعداد بازدید:1156

دنبال کابينت ساز خوش قول نگرديد، کابينت سازتان رو خوش قول کنيد.

کابينت ساز خوش قول هم داريم ولی آنها نیز گاهی اوقات بدقول مي شوند، اصلا بدقولی به نحوی جزء جدا نشدني کارهای سفارشي می باشد. اگر يک کت و شلوار به خياط سفارش دهید متوجه می شوید که  آن ها هم در اين قضيه شهرت دارند.
شما بايد بدانيد که وقتی يک دستگاه کابينت سفارش می دهید، هماهنگی های زيادی بايد انجام شود تا به موقع در آشپزخانه شما نصب گردد و در صورت بروز مشکلات ذیل کار به تعویق خواهد افتاد:


• فروشنده ورق ام دی اف نبايد بگوید اين رنگ ديروز تمام شده سه روز ديگر مي آید.
• برق کارگاه نبايد حتی یک نيم روز قطع شود.
• دستگاه نبايد خراب شود.
• صورت کسری وسط کار شما نبايد بیاید.
• نصاب کابينت باید پروژه قبلی را در زمان تعیین شده تحویل داده باشد.
• فروشنده صفحه نبايد صفحه ای را که قبلا سفارش گرفته را عدم موجودی اعلام نماید.


هر کدام از اين اتفاقات به همراه ده ها اتفاق پيش بينی نشده ديگر که بخشی از اين کار محسوب مي شوند، مي تواند زمان مشخصی حتی برای چند ساعت کار شما را به تعویق بیاندازد.
مواردی که گفته شد بخش کوچکي از اتفاقات غيرقابل پيش بينی می باشند که شما مي توانید يک تجربه و دليل جديد برای عدم انجام تعهد کابینت ساز را داشته باشید.


طبيعي است که بگوئید همه اين ها که گفته شد با برنامه ريزی قابل حل می باشد. ما هم منکر آن حداقل افرادی که اصلا نمي خواهند برنامه ريزی کنند نيستيم. ولی بايد بدانید که در بیشتر مواقع مقصر اصلی بدقولی کابینت سازان خود شما هستید که به آن ها زمان لازم برای برنامه ريزی را نمی دهید.


بيش از نود درصد خريداران کابينت عجله دارند، عده ای دير ساختمان را تحويل مي گيرند و بسیاری نیز جهت سفارش کابینت دير اقدام مي کنند. غافل از اينکه اندازه گيری، طراحی، تاييد طرح توسط مشتری، برآورد قيمت و عقد قرارداد به طور متوسط  به يک هفته زمان نياز دارد و برای کابينت ساز اين تازه شروع کار است، پس زودتر و با خيال راحت تر اقدام کنيد. با حوصله طرح را تاييد نمائید و سعي بر پيش بينی اتفاقات نکنيد.

 

 

 

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283