مراحل اخذ پروانه کسب جهت اشخاص حقیقی

تعداد بازدید:3119

 

مراحل اخذ پروانه کسب جهت اشخاص حقیقی
مرحله اول

1- ثبت نام الکترونیکی درخواست پروانه کسب از طریق سایت http://mojavez.ir و ارائه پرینت کد رهگیری به اتحادیه ( در صورت تمایل، اتحادیه ثبت نام شما را انجام خواهد داد.)

2- تکمیل فرم تقاضای پروانه کسب توسط متقاضی پروانه کسب و تسلیم آن به اتحادیه

3- ارائه فتوکپی مدارک شامل:

- تمام صفحات شناسنامه
- کارت ملی
- گواهی پایان خدمت یا معافیت یا اشتغال به تحصیل یا گواهی معتبر( باستثنای متقاضیان ذکور متولد 1337 به قبل )
- مدرک تحصیلی (دیپلم و بالاتر)
- سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه عادی یا مبایعه نامه ( به نام متقاضی پروانه کسب )
- 3قطعه عکس 4*3 
3-بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی

مرحله دوم

1- صدور استعلام و اخذ گواهی از دستگاه های اجرایی ذیربط
2- ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر کشف هر گونه فساد در مورد قراردادهای عادی
3- ارائه رضایتنامه شرکاء و گواهی امضاء مبنی بر صدور پروانه کسب به نام متقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی در صورت وجود شریک در قرارداد ملک
4- اخذ و ارائه گواهی مرکز آموزش و پژوهش اصناف و بازرگانان فارس مبنی بر گذراندن دوره آموزشی ویژه اصناف
5- اخذ و ارائه جوابیه سازمان امور اقتصادی و دارایی و ارائه فیش واریزی حق تمبر مالیاتی
 

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283