ثبت شکایات

تعداد بازدید:3757

  • درخواست رسیدگی به شکایت و کارشناسی از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14 و روزهای پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 13
  • جلسات کمیسیون رسیدگی به شکایت یکشنبه ها ساعت 11 الی 13 
  • جلسات کمیسیون رسیدگی به کارشناسی دوشنبه ها از ساعت 11 الی 13

 

تلفن تماس جهت شکایات 07138310840

 

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283