جا به جایی محل کسب

تعداد بازدید:1846

جابجایی محل کسب
مراحله اول

تکمیل فرم تقاضای جابجایی پروانه کسب توسط متقاضی و تسلیم آن به اتحادیه
 

مرحله دوم
ارائه مدارک:
- اصل پروانه کسب محل قبلی
- فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه عادی یا مبایعه نامه ( در درخواست حقیقی به نام متقاضی پروانه کسب – در درخواست حقوقی به نام شرکت و مدیرعامل)

مرحله سوم
1- صدور استعلام و ارائه جوابیه سازمان امور اقتصادی و دارایی و ارائه فیش واریزی حق تمبر مالیاتی
 

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283