تمدید پروانه کسب

تعداد بازدید:1712

تمدید پروانه کسب

مرحله اول
تکمیل فرم تقاضای تمدید پروانه کسب توسط متقاضی پروانه کسب و تسلیم آن به اتحادیه

مرحله دوم
ارائه مدارک:
اصل پروانه کسب قبلی
 
مرحله سوم
1- صدور استعلام و اخذ گواهی از دستگاه های اجرایی ذیربط
2- اخذ و ارائه جوابیه سازمان امور اقتصادی و دارایی و ارائه فیش واریزی حق تمبر مالیاتی
3- اخذ و ارائه گواهی مرکز آموزش و پژوهش اصناف و بازرگانان فارس مبنی بر گذراندن دوره آموزشی ویژه اصناف ( اعتبار گواهی فقط 5 سال می باشد)
4- ارائه فیش تسویه حساب حق عضویت اتحادیه
 

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283