لیست اعضاء رسته های "ساخت اجاق گاز - ساخت و فروش لوازم اداری (میز،صندلی،فایل) - ظریفکاری (تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی) - فروش قالپاقهای فلزی دربهای آهنی و خمکاری انواع ورق - فروشندگان مصنوعات فلزی - دفتر شرکت گاز سوز، ساخت و نصب آشپزخانه های صنعتی - ساخت و فروش انواع چمدان های فلزی" شیراز

آدرسرسته تابلو نام
شیراز دروازه سعدی جنب قنادی کریم خانفروشندگان مصنوعات فلزیفروشگاه اباذرامین اباذر فرد
شیراز خیابان زند دروازه سعدی سه راه راهنمایی روبه روی قنادی کریم خانفروشندگان مصنوعات فلزیفروشگاه رئوفعلی اباذز فرد
خیابان نادر مقابل باسکول نبش کوچه 29ساخت و فروش لوازم اداری(میز،صندلی،فایل)صنایع فلزی ابوقدارهمسعود ابوقداره
جاده کفترک شهرک ماه فیروزان کوچه پشت مسجد کوچه شماره 2ظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)صنایع فلزی پدیده فارسمجتبی اسدی
شیراز 20متری سعدی روبروی داروخانه دکتر جعفریفروشندگان مصنوعات فلزیفروشگاه امیدیشمسعلی امیدی دودجی
کیان آباد، 14 متری صنعتی،سمت چپ، درب ششمساخت و فروش لوازم اداری(میز،صندلی،فایل)تولیدی علی اکبریمریم ایرانی
خیابان لطفعلی خان زند نرسیده به سینما شیرازفروشندگان مصنوعات فلزیفروشگاه جهان فلزفاطمه آسمان رفعت
شیراز خیابان قآنی جنوبی نبش کوچه 29فروشندگان مصنوعات فلزیفروشگاه مصنوعات فلزی سازه فردسعید بهرامی فرد
آخر سلطان آباد بعد از پیچ جرثقان سمت چپ کوچه املاک حامد، داخل کوچه سمت راست کارگاه دومساخت و فروش انواع چمدان های فلزیمصنوعات فلزی تابندهحسین تابنده
شیراز نصر آباد بلوار نصر جنب سالن ورزشی ابونصرساخت اجاق گازصنایع فلزی توتونچیفریبرز توتونچی
بلوار خلیج فارس چهار راه آب و فاضلاب کوچه 1/10فروش قالپاقهای فلزی دربهای آهنی و خمکاری انواع ورقصنایع فلزی برادران جلالیعلیرضا جلالی سروستانی
سلطان اباد گلزار شهدا جنب حسینه شهداحلبی سازیحلبی سازی حاتمیعباس حاتمی
خیابان شهدای ارتش نرسیده به چهار راه تحویلی نبش کوچه 5فروشندگان مصنوعات فلزیصنایع فلزی حاجی زادهفردوس حاجی زاده
نرسیده به روستای ماه فیروزان خیابان اصلی سمت چپ اولین کوچه کارگاه آخر رو به روی ترانس برق دومساخت اجاق گازصنایع فلزی خواست خدائیمحمد خواست خدائی
خیابان لطفعلی خان زند گود عربان جنب کوچه اسکندریظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)فروشگاه محمود دهقانسید محمود دهقان باغی
خیابان مشیر شرقی نبش کوچه 17دفتر شرکت گاز سوز، ساخت و نصب آشپزخانه های صنعتیتجهیزات آشپزخانه رحمانییوسف رحمانی
میدان کوزه گری ابتدای خیابان آیت اله قشقایی،نبش کوچه 30 روبه روی آموزشگاه عبدالرحیم بزرگیفروشندگان مصنوعات فلزیگاوصندوق نسوز رحیمیمحمد جواد رحیمی ملکشان
خیابان لطفعلی خان زند جنب سینما شیرازساخت و فروش لوازم اداری(میز،صندلی،فایل)نمایشگاه لوازم اداری وزرااحمد رضا رضائی
خیابان بنی هاشمی کوچه 45 سمت راست فرعی دوم داخل فرعی سمت چپ درب پنجمظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)صنایع فلزی قشقاییعلی رنجبر
خیابان قدمگاه، بین کوچه 10 و 12 اصغری، روبه روی اتحادیه کابینت سازانفروشندگان مصنوعات فلزیمبلمان اداری دکو آرااشرف روستا
بلوار هجرت روبروی درمانگاه فرهنگیانفروشندگان مصنوعات فلزیفروشگاه صندوق نسوز کاوهمحسن زآقاییان
بلوار ولایت کوچه 7 سمت چپ درب اولساخت اجاق گازصنایع فلزی سلطانیاحمد سلطانی
شهرک صنعتی بزرگ، بین میدان اول و دوم،بلوار دانشجو، نبش دانشجو 3ظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)فلز ابتکار سازانمحمد حسن شاکری نژاد
بلوار خلیج فارس نرسیده به خیابان سلامی جنوبی کوچه برادرانساخت و فروش لوازم اداری(میز،صندلی،فایل)تولید مصنوعات فلزیآذر شفیعی تزنگی
خیابان وصال شمالی، بعد از چهارراه منوچهری، سمت راستظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)بورس چولباسیدیوید شمسا
خیابان ضلع شرقی کارخانه سیمان گاراژ رهبرظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)صنایع فلزی مسعودمسعود صادقی
کیان آباد،14 متری صنعت،آخر خیابان سمت راست، بن بست آخر سمت راست،درب اولظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)مصنوعات فلزی پارساامیر صفائی
خیابان لطفعلی خان زند جنب صاایران نبش پاساژ تابانساخت و فروش لوازم اداری(میز،صندلی،فایل)صنایع فلزی کیمیاپرویز غنی
بلوار محراب، شهرک شهید دستغیب، بین کوچه زیتون و بلوطظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)تشک رویالافسانه فتحی
شهرک دستغیب، خ محراب، خ زیتون، زیتون9،پلاک 153ظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)صنایع فلزی اشراقبیژن فرح بخش
كمربندی سلطان ابادخ شهیدابراهیم زارعی كوچه 5درب سومحلبی سازیكانال سازی فرمانیسعید فرمانی
کمربندی سلطان آباد خیابان اصلی سلطان آباد کوچه شهید محمد خسروی آخر کوچه سمت چپ جنب کمپ جوانه های امیدساخت و فروش لوازم اداری(میز،صندلی،فایل)صنایع فلزی فرمانیحسن فرمانی
خیابان لطفعلی خان زند جنب سینما قیامفروشندگان مصنوعات فلزیچین چیلامسعود فروغی
خیابان لطفعلی خان زند جنب مجتمع تابانساخت و فروش لوازم اداری(میز،صندلی،فایل)فروشگاه سناتورمرتضی فروغی
شیراز خیابان شوریده شیرازی(30 متری سینما سعدی) روبروی بانک ملتظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)مصنوعات فلزی عربمحبوبه فلسفی زاده حقیقی
خیابان وصال شمالی ، نرسیده به خیابان منوچهری روبه روی کوچه 8ظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)رویالعلی قاسمی نژاد
بلوار عدالت بلوار عرفان کوچه 6 فرعی 16/4ساخت و فروش لوازم اداری(میز،صندلی،فایل)صنایع فلزی قاموسیرسول قاموسی
بلوار ولایت سلامی شمالی کوچه دوم سمت راست داخل کوچه سمت راستساخت و فروش لوازم اداری(میز،صندلی،فایل)شیراز کاوهاصغر کریمیان کاکلکی
شیراز خیابان فردوسی چهارراه هجرت ساختمان هجرتفروشندگان مصنوعات فلزیصندوق نسوز شیراز کاوهاصغر کریمیان کاکلکی
بلوار محراب جنوبی، خیابان نارون، کوچه 7، سوله سوم، سمت چپظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)صنایع فلزی کریمیعلی اکبر کریمی نوبندگانی
خیابان لطفعلی خان زند بالاتر از سه راه انوریفروشندگان مصنوعات فلزیفروشگاه گلابینظام گلابی
خیابان لطفعلی خان زند حد فاصل سه راه انوری و چهار راه خیراتفروشندگان مصنوعات فلزیدکوراسیون استادمنوچهر مجرد
بلوار مدرس ابتدای خیابان شهید دوران روبه روی کوچه 2فروشندگان مصنوعات فلزیفروشگاه محمدیمحمد محمدی
خیابان لطفعلی خان زند سه راه انوری روبروی بانک ملتظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)فروشگاه مفرحیمحمود مفرحی
شهرک دستغیب، کوچه 12 ، خیابان زیتون، سمت راست درب چهارمساخت اجاق گازاجاق سازی ممتازایرج ممتاز
خیابان لطفعلی خان زند سه راه انوری جنب درمانگاه اعتماد کساییانساخت و فروش لوازم اداری(میز،صندلی،فایل)مبلمان اداریعلی نادعلی زاده
خیابان لطفعلی خان زند حد فاصل سه راه انوری و چهار راه خیراتفروشندگان مصنوعات فلزیفروشگاه شیراز صنایعمحمد رضا نادگران

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283