خبرها

میز خدمت اتحادیه صنف کابینت سازان شیراز در هشتمین نمایشگاه بین المللی معماری،طراحی،کابینت و دکوراسیون داخلی20 خرداد 1403

میز خدمت اتحادیه صنف کابینت سازان شیراز در هشتمین نمایشگاه بین المللی معماری،طراحی،کابینت و دکوراسیون داخلی

میز خدمت اتحادیه صنف کابینت سازان شیراز در هشتمین نمایشگاه بین المللی معماری،طراحی،کابینت و دکوراسیون داخلی

ادامه مطلب...

ممنوعیت هرگونه اقدام اجرایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان فارس  علیه اصناف و بنگاه های اقتصادی گروه های 2 و 3 و 4 که در شرایط رنگ بندی قرمز مجاز به فعالیت نمی باشند.5 اردیبهشت 1400

ممنوعیت هرگونه اقدام اجرایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان فارس علیه اصناف و بنگاه های اقتصادی گروه های 2 و 3 و 4 که در شرایط رنگ بندی قرمز مجاز به فعالیت نمی باشند.

ممنوعیت هرگونه اقدام اجرایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان فارس علیه اصناف و بنگاه های اقتصادی گروه های 2 و 3 و 4 که در شرایط رنگ بندی قرمز مجاز به فعالیت نمی باشند.

ادامه مطلب...

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283