لیست اعضاء رسته های " کانال ساز کولر، حلبی سازی ، تولید دریچه کولر" شیراز

آدرسرسته تابلو نام
کمربندی، ایتدای شهرک رضوان سمت چپ، روبه روی کمربندیکانال ساز کولرکانال سازی آریاناسمیه احمدی
خیابان گلشن بعد از کوچه 9 جنب عطاری، داخل گاراژکانال ساز کولرکانال سازی مجیدمحمدرضا اسدی
بلوار مدرس روبروی اداره اماکنکانال ساز کولرکانال کشی ایران جوانعبداله اسفندیاری
جاده سپیدان ورودی دوم صدرا، خیابان آفتاب، روبروشرکت وراکانال ساز کولرکانال سازی اسکندریرضا اسکندری
کیان آباد روبه روی جاده اصلی نرسیده به ورودی سومکانال ساز کولرکانال سازی اسماعیلیمحمد رضا اسماعیلی کیان ابادی
کرونی، خیابان اصلی به طرف جمال آباد نرسیره به پارس لوله ، سمت راست جادهکانال ساز کولرکانال سازی امیرعلیایمان اطمینان
بلوارمدرس خیابان محراب حدفاصل کوچه25و27کانال ساز کولرکانال سازی دهقانذبیح اله آذرشب
فرهنگ شهر نبش کوچه 43کانال ساز کولرجنرالمحمد هادی آقایی
دوکوهک جنب جاده دوم صدراکانال ساز کولرکانال سازی آقائیحسین آقائی
خیابان تختی، بین کوچه 17 و 19 جنب بانک ملت سابقکانال ساز کولرکانال کشی ایران پارسعبد الرسول باستی
ابتدای کیان آباد خیابان موعود سمت راست مغازه سومکانال ساز کولرکانال سازی دقتامید رضا باستی
بلوار میرزای شیرازی ، زیرگذر صنایع به سمت کمربندی گلدشت، جنب زیر گذرکانال ساز کولرکانال سازی باصریعظیم باصری
شهرک صنعتی- فلکه اول بلوک14کانال ساز کولرکانال سازی صاحب الزمانحسین باصری نژاد
جاده سپیدان گویم بروی جاده اصلی جنب 20متری ولایتکانال ساز کولركانال سازی باقریجواد باقری
انتهای کیان آباد،قبل از پیچ ورودی شاپورجان،سمت چپکانال ساز کولرکارگاه کانال کشی ولیعصرعلیرضا بخشی
بلوارنواب صفوی نبش 45متری دولت گاراژ110کانال ساز کولرکانال سازی برزگرحیدر برزگر
شهرک سامان بلوار مدافعین حرم، قبل از بلوار شهدای پدافند هوایی، سمت راست جنب هایپر مارکت دوستان، روبه روی کوچه 30کانال ساز کولرکانال سازی هواگستر شیرازابراهیم برزگر
کیان آباد،100 متر بالاتر از پست بانک، روبه روی دکل مخابراتکانال ساز کولرکانال سازی هواگستر شیرازابراهیم برزگر
چهرراه شریف ابادبلواراتحاد نبش کوچه 18 روبه روی کوچه 33کانال ساز کولرکانال سازی رضائیرباب برغشی
بلوار امیرکبیر، حدفاصل ایمان جنوبی و فاخته یکتولید دریچه کولردریچه سازی پور ابراهیمعلیرضا پورابراهیم
ابتدای بلوار خرمشهر روبه روی کوچه 13کانال ساز کولرکانال سازی هواسازانعبدالمجید پیرمرادی
خیابان هنگ، حدفاصل کوچه 13 و 15کانال ساز کولرفروشگاه هواسازانمریم تحفه
کلبه به سمت میدان هفت تنان پلاک چهارم بعد از کوچه 6کانال ساز کولرکانال سازی جانبازامیر تقوی
جاده سپیدان دوکوهک جنب نمایندگی سایپاکانال ساز کولرکانال سازی هادیمهدی تقی پور
خ مشیر غربی نبش کوچه 3کانال ساز کولرکانال سازی تنافردعبداله تنافرد
بلوار خرمشهر، روستای کرونی روبه روی کوچه مخابرات، جنب سوپری مددیکانال ساز کولرکانال سازی حسینحسین جارباش
خیابان علوی ( شهرک بزین) روبه روی دبستان طالقانیکانال ساز کولرکانال سازی حافظجلال جالوسیان
جاده دوم صدرا، روبه روی بلوک زنی سنگری، جنب دلتا کابینتکانال ساز کولرکانال سازی جعفریمحمد رضا جعفری
بلوار نصر بعد از شرکت پلاستیک سازیکانال ساز کولرکانال سازی جوانآقاییجعفر جوانآقایی
خ شمس روبروهنرستان قدس، نبش کوچه 37کانال ساز کولرکانال سازی جویندهحسن جوینده
بلوار سیبویه، روبه روی مرکز بهداشت، جنب ساندیچی کاکوکانال ساز کولرموسسه صنعتی مظفریعبداله حری مظفری
بلوار سیبویه، خیابان شهید محمد جواد جمال آبادی ( شیشه گری ) روبه روی کوچه 2کانال ساز کولرموسسه فنی شیرازیمسعود حسن پورشیرازی
بلوار مدرس 30متری پودنک (20 متری سوم) محب غربیکانال ساز کولرکانال کشی حسنیعلی داد حسنی اردکانی
بلوارصنایع بالاتر از 20متری فرمانداریکانال ساز کولرکانال سازی حسنیقاسم حسنی اردکانی
گود گویم بعد از زیتون 7کانال ساز کولرکانال سازی حسنیهاجر حسنی اردکانی
بلوار مدرس بعد از کاوه جنب دفتر پیشخوانکانال ساز کولرکارگاه فنی امیدهاشم حسینی
20متری بنی هاشمی مقابل ک 31کانال ساز کولرکانال سازی حسینیمحمد جواد حسینی
شاپورجان، خیابان شهید باقر شاپورجانی، حدفاصل کوچه 32 و 34 شهید شیروان رستمیکانال ساز کولرکانال سازی کولر حسین پورمرجان حسین پور
گود کویم بین آفتاب 1 و 2کانال ساز کولرکانال سازی حسینیسید محمد حسینی
عادل آباد،20 متری شهید کاردهکانال ساز کولرکانال سازی زائریفاطمه حسینی آباد شاپوری
ورودی قدیم صدرا بعد از پمپ بنزین دوهک ( داخل جاده روبه روی تیرچه بلوک و آهن آلاتی)کانال ساز کولرکانال سازی سیدسید احمد حسینی یگانه
مشیر نو، نرسیده به اداره برقکانال ساز کولرموسسه صنعتی حقیقیمصطفی حقیقی فرد قصر الدشتی
بلوارمیرزای شیرازی روبرو شهرک حافظتولید دریچه کولرهواسازان حقیقتعلی اکبر حقیقیت
خ کارگر نبش کوچه 7کانال ساز کولرکانال کشی صدفبهمن خان احمدی دره نو
بلوار اتحاد قبل از کوچه 87 واحد سومکانال ساز کولرکانال سازی خدادادینگار خدادادی
فلکه هنگ،جنب یوخه پزی خلیلی،کارگاه فنی هنر کار،پلاک 189کانال ساز کولرکارگاه هنر کارصدیقه خسرونژاد
خ اصلاح نژاد روبروی 12 متری اصغریکانال ساز کولرکانال سازی خواجوئینعمت اله خواجوئی
بلوار امیر کبیر اول صفایی جنوبی جنب سوپر ابوذرکانال ساز کولرکانال سازی خوشابمحمد خوشاب
بلوار سیبویه، خیابان سید علاالدین حسین روبه روی بانک قرض الحسنه فجرکانال ساز کولرکانال سازی 110اصغر خوشاب
بلواررحمت خ کشوری حدفاصل ک27و29کانال ساز کولرکانال سازی خوشنامکمال خوشنام
بلوار تندگویان،ابتدای بلوار تندگویان شرقیکانال ساز کولرکانال سازی مظفریمحمد خیری مظفری
شهرک صنعتی بزرگ کارگر جنوبی 5 سمت راست 5 سوله مانده به آخرکانال ساز کولرکانال سازی دانش پوررخساره دانش پور
بلوار خرمشهر، کرونی،جاده اصلی ، 100 متر قبل از دوراهی محمود آباد، سمت چپکانال ساز کولرکانال سازی ابوالفضلمحمد مهدی رحیمی
خ مشیرغربی جنب بانک ملی، روبه روی شرکت مادیرانکانال ساز کولرکانال سازی ابتکارشهرام رزمجویی
ابتدای بلوار خرمشهر، بعد از پارک کشتکاران سمت چپکانال ساز کولرکانال سازی و حدتعابد رزمجویی
روستای گردخون، 35 متری اتحاد مغازه سوم روبه روی کوچه شهید علی محمدنوروزی ، سمت راستکانال ساز کولرکارگاه کانال کشی رستمیاسماعیل رستمی
خیابان لاله، روبه روی کوچه 15کانال ساز کولرکانال سازی پارسرباب رشائی
بلوار عدالت روبروی بوستان هاشمیکانال ساز کولرکانال سازی میثمهادی رشید فرد
شاپورجان کوچه 5کانال ساز کولرکانال سازی رشیدیزال محمد رشیدی
شهرک صنعتی، میدان اول،بلوار نوبنیاد،خ2700،اولین سوله سمت چپکانال ساز کولرکانال سازی پارسمحمد رضایی
سلطان آباد خیابان اصلی بعد از کوچه 5 خدادوستکانال ساز کولرکانال سازی رضاییجعفر رضایی نسب
پل پیرنیا بلوار مولوی، بین کوچه 10 و 12کانال ساز کولرکانال سازی پارسیانعلی روزافزایی
بلوارنصر ایستگاه اخرقصرابونصرجنب تعویض روغنی حیدریانکانال ساز کولرکانال سازی زارعنصراله زارع
بلوار اتحاد بین کوچه 66 و 68کانال ساز کولرکانال سازی زارعمحمود زارع
بلوارنصرغربی نرسیده به کوی طلاب روبه روی کوچه 10کانال ساز کولرکانال سازی زارعسجاد زارع
ابتدای شاپورجان، روبه روی کوچه 4 بلوار شهدا، جنب صنایع آلومینیوم سروشکانال ساز کولرکانال سازی امینرضا زارعی
فلکه شهید شیرودی قبل از چهارراه زمزم نبش کوچه 23کانال ساز کولرکانال سازی هوشمندپروانه زارعی مورجکی
شهرک صنعتی، میدان اول، خیابان کارگر،سمت راست، اولین کوچه، جنب دکل مخابراتکانال ساز کولرشیراز اسپیرالسیدصفر زراعت پیشه
خ هنگ، نبش کوچه 2کانال ساز کولرکانال سازی زیمرانمهدی زیمران
بلوار عدالت نبش بلوار تندگویان روبه روی اداره داراییکانال ساز کولرکانال کشی زیمرانغلامرضا زیمران
چهارراه تحویلی 20متری لاله خیابان حقیقتکانال ساز کولرکانال سازی خدادوستعباس زیمران
دروازه قصابخانه جنب کوچه قهرواشتیکانال ساز کولرکانال سازی سرشاریغلامحسین سرشاری
کمربندی سه راه قبرستان روبه روی باسکولکانال ساز کولرموسسه فنی سرشاریمحمد ابراهیم سرشاری
بلوار خرمشهر، بعد از دوراهی جمال آباد، سمت چپکانال ساز کولرکانال سازی قائممهدی سلطانیان پرشکفتی
بلوار رحمت ، روبه روی پمپ بنزین کوزه گری، جنب ساختمان چابککانال ساز کولرکانال سازی حمیدمهران شفیعی کودئین
دوکوهک روبرو ورودی جاده فجرداخل کوچه افتاب 2کانال ساز کولرکانال سازی شمسمراد شمس
کفترک،بلوار شهدا به طرف بابونک، سمت راست،جنب دفتر فروش ایزوگامکانال ساز کولرکانال سازی شیبانیمجید شیبانی
سلطان آباد،خیابان شهید یداله فرمانی،سمت راست ، روبه روی مشاور املاککانال ساز کولرکانال سازی شیرازیمحسن شیرازی
بلوار امیر کبیر 200متر بالاتر از باغ جنت، روبه روی کشنکانال ساز کولرکانال سازی صادقیخسرو صادقی
فلکه فخر اباد اول وصال نو،کانال سازی ساحل سمت راستکانال ساز کولرکانال سازی ساحلجعفر صادقی دود مانی
جهارراه شریف اباد سه راه قلعه نو، روبه روی داروخانهکانال ساز کولرکانال سازی صالحیفتحعلی صالحی برنطین
شهرك بزرگ صنعتی شیراز، بلواركیمیا، قطعه56بلوك RL4کانال ساز کولرموسسه فنی نسیم ارامحمد صدقی
بلوار امیر کبیر اول خ ابیاری ، سساختمان جنب نانوایی عدالت پلاک 1کانال ساز کولرکانال کشی برادران صف شکنعبدالعلی صف شکن
خ هنگ روبروی زایشگاه( روبه روی کوچه یک )کانال ساز کولرکانال سازی کاوهمحمدحسن ضیائی
گلشن خیابان گلشن نبش کوچه 21 پلاک 223کانال ساز کولرکانال سازی طهماسبیکرامت اله طهماسبی
ایمان شمالی، بین کوچه 18 و 20کانال ساز کولرکانال کشی ایمانحسین طوفان
سلمان شمالی نبش کوچه سومکانال ساز کولرکانال سازی عباسیخدارحم عباسی
بلوار صنایع بین کوچه 20 , 22 سمت راستکانال ساز کولرکانال سازی بهنامبهنام عبودی
بلوار نصر ریاستی اول، روبه روی نانوایی، روبه روی کوچه 1کانال ساز کولرفارس هوااسماعیل عبودی
جاده کرونی بعداز پست بانک حدفاصل کوچه اول ودومکانال ساز کولرکانال سازی عبودیحمیدرضا عبودی
بلوارمدرس روبروکلانتری 14کانال ساز کولرکانال سازی عبودیمحمد عبودی
بلوار مدرس قبل از پمپ بنزین فضلیت مغازه سومکانال ساز کولرموسسه فنی صنعتی هواسازامیر خسین عبودی
جاده سپیدان ورودی دوم صدرا، نرسیده به شرکت گلسار سمت چپکانال ساز کولرکانال سازی عبودیعلی عبودی
ورودی دوم صدرا جنب اورژانس 115کانال ساز کولرکانال سازی عبودیمهدی عبودی
بلوارعدالت به سمت پل امام حسن مجتبی 300متربعداز پل میانرود،سمت راستکانال ساز کولرکانال سازی عبودیمهدی عبودی
بلوارامیرکبیرپل امام حسن مجتبی کمربندی عادل اباد نبش سروش غربیکانال ساز کولرکانالسازی عبودیداود عبودی
زیباشهر، خیابان آسمانیکانال ساز کولرکانال سازی فارسیمحمدعلی فارسی
کیلومتر3جاده دروازه قران روبروی مجتمع فتح المبینکانال ساز کولرکانال سازی زیباشهررضا فارسی
شهرک رکن آباد، بلوار تلاش شرقی ،کوچه 14 تلاش شرقی،روبه روی کوچه 13کانال ساز کولرکانال سازی دنازهرا فارسی
بلوارامیرکبیربلوارباهترجنوبی نبش کوچه9تولید دریچه کولرفروشگاه توحیدامین فارسیان
12

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283