رسته های دیگر

آدرسرسته تابلو نام
خیابان مشیر شرقی نبش کوچه 17دفتر شرکت گاز سوز، ساخت و نصب آشپزخانه های صنعتیتجهیزات آشپزخانه رحمانییوسف رحمانی
شیراز نصر آباد بلوار نصر جنب سالن ورزشی ابونصرساخت اجاق گازصنایع فلزی توتونچیفریبرز توتونچی
شهرک دستغیب، کوچه 12 ، خیابان زیتون، سمت راست درب چهارمساخت اجاق گازاجاق سازی ممتازایرج ممتاز
بلوار ولایت کوچه 7 سمت چپ درب اولساخت اجاق گازصنایع فلزی سلطانیاحمد سلطانی
نرسیده به روستای ماه فیروزان خیابان اصلی سمت چپ اولین کوچه کارگاه آخر رو به روی ترانس برق دومساخت اجاق گازصنایع فلزی خواست خدائیمحمد خواست خدائی
بلوار خلیج فارس نرسیده به خیابان سلامی جنوبی کوچه برادرانساخت و فروش لوازم اداریتولید مصنوعات فلزیآذر شفیعی تزنگی
بلوار عدالت بلوار عرفان کوچه 6 فرعی 16/4ساخت و فروش لوازم اداریصنایع فلزی قاموسیرسول قاموسی
کمربندی سلطان آباد خیابان اصلی سلطان آباد کوچه شهید محمد خسروی آخر کوچه سمت چپ جنب کمپ جوانه های امیدساخت و فروش لوازم اداری(میز،صندلی،فایل)صنایع فلزی فرمانیحسن فرمانی
بلوار رحمت بعد از کوزه گری رو به روی مجتمع بازرگانان جنب فروشگاه برکاتساخت و فروش لوازم اداری(میز،صندلی،فایل)نوین سیستممحمدرضا نخست
بلوار ولایت سلامی شمالی کوچه دوم سمت راست داخل کوچه سمت راستساخت و فروش لوازم اداری(میز،صندلی،فایل)شیراز کاوهاصغر کریمیان کاکلکی
جاده کفترک شهرک ماه فیروزان کوچه پشت مسجد کوچه شماره 2ظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)صنایع فلزی پدیده فارسمجتبی اسدی
بلوار ولایت کوچه 3 انتهای کوچه سمت چپظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)صنایع فلزی قدسمحمد محمدی
خیابان لطفعلی خان زند سه راه انوری روبروی بانک ملتظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)فروشگاه مفرحیمحمود مفرحی
بلوار امیر کبیر خیابان ایمان جنوبی خیابان دلیران تنگستان 1ظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)صنایع فلزی اشراقبیژن فرح بخش
خیابان وصال شمالی ، نرسیده به خیابان منوچهری روبه روی کوچه 8ظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)رویالعلی قاسمی نژاد
خیابان لطفعلی خان زند گود عربان جنب کوچه اسکندریظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)فروشگاه محمود دهقانسید محمود دهقان باغی
خیابان ضلع شرقی کارخانه سیمان گاراژ رهبرظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)صنایع فلزی مسعودمسعود صادقی
شیراز خیابان شوریده شیرازی(30 متری سینما سعدی) روبروی بانک ملتظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)مصنوعات فلزی عربمحبوبه فلسفی زاده حقیقی
بلوار محراب جنوبی، خیابان نارون، کوچه 7، سوله سوم، سمت چپظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)صنایع فلزی کریمیعلی اکبر کریمی نوبندگانی
شیراز 20متری سعدی روبروی داروخانه دکتر جعفریفروش قالپاقهای فلزی دربهای آهنی و خمکاری انواع ورقفروشگاه امیدیشمسعلی امیدی دودجی
بلوار خلیج فارس چهار راه آب و فاضلاب کوچه 1/10فروش قالپاقهای فلزی دربهای آهنی و خمکاری انواع ورقصنایع فلزی برادران جلالیعلیرضا جلالی سروستانی
خیابان لطفعلی خان زند جنب صاایران نبش پاساژ تابانفروش گاوصندوق فلزیصنایع فلزی کیمیاپرویز غنی
شیراز خیابان فردوسی چهارراه هجرت ساختمان هجرتفروش گاوصندوق فلزیصندوق نسوز شیراز کاوهاصغر کریمیان کاکلکی
خیابان لطفعلی خان زند جنب سینما قیامفروش میز و صندلی اداریچین چیلاعلی اکبر فروغی
خیابان لطفعلی خان زند بالاتر از سه راه انوریفروش میز و صندلی اداریفروشگاه گلابینظام گلابی
خیابان لطفعلی خان زند جنب سینما شیرازفروش میز و صندلی ادارینمایشگاه لوازم اداری وزرااحمد رضا رضائی
خیابان لطفعلی خان زند حد فاصل سه راه انوری و چهار راه خیراتفروش میز و صندلی اداریدکوراسیون استادمنوچهر مجرد
بعد از چهارراه خیرات روبه روی پاساژ تابانفروش میز و صندلی اداریدیپلماتمحمدرضا نادگران
خیابان لطفعلی خان زند حد فاصل سه راه انوری و چهار راه خیراتفروش میز و صندلی اداریفروشگاه شیراز صنایعمحمد رضا نادگران
خیابان لطفعلی خان زند جنب مجتمع تابانفروش میز و صندلی اداریفروشگاه سناتورمرتضی فروغی
خیابان لطفعلی خان زند نرسیده به سینما شیرازفروش میز و صندلی اداریفروشگاه جهان فلزفاطمه آسمان رفعت
خیابان شهدای ارتش نرسیده به چهار راه تحویلی نبش کوچه 5فروش میز و صندلی اداریصنایع فلزی حاجی زادهفردوس حاجی زاده
خیابان لطفعلی خان زند سه راه انوری جنب درمانگاه اعتماد کساییانفروش میز و صندلی اداریمبلمان اداریعلی نادعلی زاده
خیابان قدمگاه، بین کوچه 10 و 12 اصغری، روبه روی اتحادیه کابینت سازانفروش میز و صندلی اداریمبلمان اداری دکو آرااشرف روستا
شیراز خیابان زند دروازه سعدی سه راه راهنمایی روبه روی قنادی کریم خانفروشندگان مصنوعات فلزیفروشگاه رئوفعلی اباذز فرد
شیراز دروازه سعدی جنب قنادی کریم خانفروشندگان مصنوعات فلزیفروشگاه اباذرامین اباذر فرد
شیراز خیابان قآنی جنوبی نبش کوچه 29فروشندگان مصنوعات فلزیفروشگاه مصنوعات فلزی سازه فردسعید بهرامی فرد
بلوار هجرت روبروی درمانگاه فرهنگیانفروشندگان مصنوعات فلزیفروشگاه صندوق نسوز کاوهمحسن زمردیان
خیابان وصال شمالی بعد از چهارراه منوچهری سمت راستفروشندگان مصنوعات فلزیفروشگاه کوباکمحسن عدالت فر
سه راه انوری فروشگاه ناصرفروشندگان مصنوعات فلزیفروشگاه ناصرناصر مسلط پور
بلوار مدرس ابتدای خیابان شهید دوران روبه روی کوچه 2فروشندگان مصنوعات فلزیفروشگاه محمدیمحمد محمدی
خیابان نادر، مقابل باسکول، نبش کوچه 29ساخت و فروش لوازم اداری(میز،صندلی،فایل)صنايع فلزي ابوقدارهمسعود ابوقداره
خيابان لطفعلي خان زند، جنب سينما قيامفروشندگان مصنوعات فلزیچین چیلامسعود فروغی
بلوار محراب، شهرک شهید دستغیب، بین کوچه زیتون و بلوطظریفکاری(تولید و فروش میز و صندلی،زیر اطویی،تخت خوابهای فلزی)تشک رویالافسانه فتحی

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283