نکاتی در مورد آشپزخانه

آشپزخانه یکی از مهمترین قسمتهای بناست..می گویند معده خانه است... و لازم است اصول فنگ شویی در مورد آن بدقت بکار گرفته شود...آب و آتش مهمترین عناصر در آشپزخانه هستند... بهترین ادامه مطلب ←