قابل توجه شهروندان گرامی

بدینوسیله به اطلاع می رساند تحت هیچ شرایطی واحد های صنفی بدون مجوز ( فاقد پروانه کسب ) و واحدهای سیار جهت سفارش کالا و یا ساخت کابینت مراجعه نفرمائید .

در غیر این صورت اتحادیه پاسخگوی شما نمی باشد .