قابل توجه شهروندان گرامی

بدینوسیله به اطلاع می رساند تحت هیچ شرایطی واحد های صنفی بدون مجوز ( فاقد پروانه کسب ) و واحدهای سیار جهت سفارش کالا و یا ساخت کابینت مراجعه نفرمائید . در غیر این صورت ادامه مطلب ←