لیست اعضا
ردیف نام واحد آدرس امکانات
1 صنايع فلزي معاضديان بلوار ابونصر قصر ابو نصر جستجو در لیمو
2 ايران کابين بلوار امير کبير 14 متري شقايق جستجو در لیمو
3 صنايع فلزي برادران جاده بروجستون آخر سهل آباد جستجو در لیمو
4 صنايع فلزي دنا بلوار امير کبير خيابان ترمينال روبروي دفتر اخلاق جستجو در لیمو
5 صنايع فلزي پرديس بلوار امير کبير نبش بلوار ميثم جستجو در لیمو
6 صنايع فلزي مدام بلوار امير کبير پاساژ مستجابي جستجو در لیمو
7 فروشگاه گلابي خيابان لطفعلي خان زند بالاتر از سه راه انوري جستجو در لیمو
8 صنايع فلزي محمد صادق زارع آخر بلوار عدالت کوچه شهيد مقدم پور پلاک 211 جستجو در لیمو
9 دکوراسيون استاد خيابان لطفعلي خان زند حد فاصل سه راه انوري و چهار راه خيرات جستجو در لیمو
10 صنايع فلزي وليعصر سعدي شهرک سعدي انتهاي بلوار خرامه سمت راست جستجو در لیمو
11 صنايع فلزي محمد باقر کوهي سعدي شهرک سعدي 20 متري حسيني هشت متري شهدا جستجو در لیمو
12 صنايع فلزي مصلح شهرک صنعتي شهيد دستغيب کوچه نارون کوچه شماره 5 جستجو در لیمو
13 صنايع فلزي جمشيد ايزدي سعدي پشت آرامگاه 8 متري شهدا جستجو در لیمو
14 صنايع فلزي صيادي نصر آباد روستاي نصر آباد جستجو در لیمو
15 صنايع فلزي موسوي بلوار عدالت کوچه 66 جستجو در لیمو
16 صنايع فلزي لگا صنعت بلوار خليج فارس نرسيده به خيابان سلامي 14 متري برادران جستجو در لیمو
17 صنايع فلزي متال کابين بلوار صنايع جنب بانک ملت جستجو در لیمو
18 کابينت آشپزخانه لطفي بلوار ابوذر غفاري روبروي درب دارالرحمه جستجو در لیمو
19 صنايع فلزي کارنيا چهار راه زندان به طرف کمربندي 20 متري وليعصر جستجو در لیمو
20 فروشگاه شيراز صنايع خيابان لطفعلي خان زند حد فاصل سه راه انوري و چهار راه خيرات جستجو در لیمو
21 صنايع فلزي ايران صنعت بلوار امير کبير خيابان شهيد فرزدقي کوچه شماره 7 جستجو در لیمو
22 فروشگاه ناصر سه راه انوري فروشگاه ناصر جستجو در لیمو
23 صنايع فلزي اميد چهار راه شريف آباد سه راه قلعه نو به طرف شرغان جستجو در لیمو
24 صنايع فلزي ارک کابين گلشن خ انقلاب روبروي منبع آب جستجو در لیمو
25 فروشگاه مفرحي خيابان لطفعلي خان زند سه راه انوري روبروي بانک ملت جستجو در لیمو
26 پارس کابين آخر قدمگاه نبش کوچه شهيد عبدالهي جستجو در لیمو
27 صنايع فلزي اشراق بلوار امير کبير خيابان ايمان جنوبي خيابان دليران تنگستان 1 جستجو در لیمو
28 صنايع فلزي مجتبي ميدان کوزه گري خيابان قشقايي سمت چپ کوچه اول جستجو در لیمو
29 صنايع فلزي احمد اميري بلوار مدرس 35 متري فضيلت جستجو در لیمو
30 کابينت سازي دراک فرهنگ شهر ايستگاه 14 کوچه 34 پلاک 244 جستجو در لیمو
31 کابينت سازي پارسا کابين بلوار امير کبير پاساژ مستجابي جستجو در لیمو
32 صنايع فلزي والفجر شهرک والفجر بلوار شمالي روبروي کلانتري جستجو در لیمو
33 صنايع فلزي کاظمي بلوار مدرس 30 متري پودنک 20 متري اول سمت راست جستجو در لیمو
34 صنايع فلزي يکتا قلعه شاهزاده بيگم روبروي داروخانه جستجو در لیمو
35 صنايع فلزي فابريک بلوار مدرس 35 متري پودنک 20 متري دوم جستجو در لیمو
36 کابينت سازي هادي جواديه کمربندي اکبر آباد اول شهرک لاله جستجو در لیمو
37 صنايع فلزي کيميا خيابان لطفعلي خان زند جنب صاايران نبش پاساژ تابان جستجو در لیمو
38 صنايع فلزي روحاني بلوار رحمت قلعه شاهزاده بيگم جستجو در لیمو
39 صنايع فلزي عسکري بلوار عدالت کوي حناسايي جستجو در لیمو
40 نمايشگاه فارس کابين خيابان بعثت روبروي پادگان شماره 4 جستجو در لیمو
41 کابينت سازي جمشيديان جاده نيرو ترانس اول کوشکک اول 12 متري آريانا جستجو در لیمو
42 کابينت سازي مجيد زرقان نبش خيابان شهيد بهشتي جستجو در لیمو
43 صنايع فلزي بهزاد خيابان لطفعلي خان زند حد فاصل سه راه انوري و چهار راه خيرات جستجو در لیمو
44 صنايع فلزي شاکري شهرک صنعتي شهيد دستغيب خيابان زيتون جستجو در لیمو
45 کابينت سازي صادقي نور شهرک سعدي جاده خرامه نرسيده به مدرسه غدير جستجو در لیمو
46 صنايع فلزي استيل کابين بلوار امير کبير 14 متري سجاد پاساژ مستجابي جستجو در لیمو
47 دکوراسيون آشپزخانه رياستيان خيابان 30 متري سينما سعدي چهار راه صاحب ديواني جستجو در لیمو
48 کابينت سازي چشمک بلوار رحمت اول خيابان مسلم بلوار عاشورا جستجو در لیمو
49 کابينت سازي هنروران خيابان فرگاز نرسيده به چهار راه فرگاز جستجو در لیمو
50 کابينت کاشانه چهار راه سياحتگر نبش چهار راه جستجو در لیمو