کانال سازان شیراز

آدرسرسته تابلو نام
بلوار سیبویهکانال ساز کولرموسسه صنعتی مظفریعبداله حری مظفری
بلوارسیبویه خ جنت نبش ک9کانال ساز کولرموسسه فنی شیرازیمسعود حسن پورشیرازی
گود گویم ، بین آفتاب 1 و 2کانال ساز کولرکانال سازی حسینیسیدمحمد حسینی
کرونی، قبل از سه راه محمود آبادکانال ساز کولرکانال سازی ابوالفضلمهدی رحیمی
شهرک سعدی بلوار نارنجستان کوچه 104کانال ساز کولرکانال سازی فرهمندفاطمه ناصریان
دروازه قصابخانه جنب کوچه قهرواشتیکانال ساز کولرکانال سازی سرشاریغلامحسین سرشاری
جاده سپیدان ورودی دوم صدراکانال ساز کولرکانال سازی عبودیعلی عبودی
بلوار ولایت ، بعد از امام زاده ، جنب تعمیرگاه زانتیاکانال ساز کولرکانال سازی عدالتامید قائدنیا جهرمی
گود گویم، کوچه زیتون 4 ، فرعی اول ، سمت چپ ( گاراژ اول، سمت راست)کانال ساز کولرکارن فنهومن نصیرزاده
خ هنگ نرسیده به فلکه هنگکانال ساز کولرکارگاه هنر کارغلامرضا حامدی فر
بلواررحمت خ لشکری حدفاصل ک27و29کانال ساز کولرکانال سازی خوشنامکمال خوشنام
روستای گردخون، 35 متری اتحاد، مغازه سوم، روبه روی کوچه شهید علی محمدنوروزی ، سمت راستکانال ساز کولرکارگاه کانال کشی رستمیاسماعیل رستمی
بلوار نصر شرقی ، نرسیده به روستای علی آباد ، جنب کارگاه اتوبرندکارگاه کابینت سازیکابینت سازی عسکریزهرا عسکری سعادت آبادی
خ مشیر نو روبروی دام پزشکیکانال ساز کولرکانال سازی تنافردعبداله تنافرد
بلوار نصر ، رو به روی کارخانه آرد سنبلهکانال ساز کولرکانال سازی میثمرقیه معصومی قطب آبادی
سراج 20متری پاییزنبش ک32کانال ساز کولرکانال سازی ابتکارمهدی مسلمی زاده
بلوار مدرس 30متری پودنک (20 متری سوم) محب غربیکانال ساز کولرکانال کشی حسنیعلی داد حسنی اردکانی
شاپورجان، خیابان شهید باقر شاپورجانی، حدفاصل کوچه 32 و 34 شهید شیروان رستمیکانال ساز کولرکانال سازی حسین پورمرجان حسین پور
بلوارمیرزای شیرازی روبرو شهرک حافظتولید دریچه کولرهواسازان حقیقتعلی اکبر حقیقت
خیابان علوی ( شهرک بزین) روبه روی دبستان طالقانیکانال ساز کولرکانال سازی حافظجلال جالوسیان
بلوار اتحاد، بین کوچه 66 و 68کانال ساز کولرکانال سازی زارعمحمود زارع
دوکوهک روبرو ورودی جاده فجرداخل کوچه افتاب 2کانال ساز کولرکانال سازی شمسمراد شمس
خیابان شمس، روبروی، هنرستان قدس، نبش کوچه 37کانال ساز کولرکانال سازی جویندهحسن جوینده
خ برق رویروی درمانگاه ولی عصرکانال ساز کولرکانال سازی نجیمیابراهیم نجیمی
كمربندی عادل ابادخ میثم ك11پ6کانال ساز کولرکانال سازی فارسیمحمدعلی فارسی
خیابان گلشن ، بعد از کوچه 9 ، جنب عطاری ، داخل گاراژکانال ساز کولرکانال سازی مجیدمحمدرضا اسدی
گلشن خیابان گلشن نبش کوچهکانال ساز کولرکانال سازی طهماسبیکرامت اله طهماسبی
دوکوهک، جنب جاده دوم صدراکانال ساز کولرکانال سازی آقائیحسین آقایی
فرهنگ شهر نبش کوچه 43کانال ساز کولرجنرالمحمد هادی آقایی
روستای گچی ، خیابان اصلی ، سمت چپ ، نرسیده به شرکت سیناگسترکانال ساز کولرکانال سازی خسرویطاهره نوروزی ظفر آبادی
شاپورجان، کوچه 5کانال ساز کولرکانال سازی رشیدیزال محمد رشیدی
شهرک صنعتی- فلکه اول بلوک14کانال ساز کولرکانال سازی صاحب الزمانحسین باصری نژاد
20 متری لالهکانال ساز کولرکانال سازی گلپیچخلیل گل پیچ
جاده کرونی بعداز پست بانک حدفاصل کوچه اول ودومکانال ساز کولرکانال سازی عبودیحمیدرضا عبودی
روستای تفیهان جنب املاک اریاکانال ساز کولرکنال سازی پارسمرتضی بیات
بلوارمدرس خیابان محراب حدفاصل کوچه25و27کانال ساز کولرکانال سازی دهقانذبیح اله آذرشب
شهرکنعتی بلوارکارگرجنوبیکانال ساز کولرکانال سازی نجیمیافسانه نجیمی
لپویی خ گلستان روبروی صندوق قرض الحسنهکانال ساز کولرکانال کشی جعفریمرضیه جعفری
30متری پدنک نبش 20متری چهارمکانال ساز کولرکانال کشی وحدتسیدصفر زراعت پیشه
خ کشن اخر کشن روبروی مسجد امام حسینکانال ساز کولرکانال سازی الوندزادهروح اله الوند زاده
کیلونتر3جاده دروازه قراروبرومجتمع فتح المبینکانال ساز کولرکانال سازی زیباشهررضا فارسی
زرقان، لپویی، میدان ولایتکانال ساز کولرکانال سازی قاسم جعفریرقیه جعفری
خیابان قدمگاهکانال ساز کولرزیبایی نژادلیلا مشتری زهره
بلوار صنایع بین کوچه 20و22کانال ساز کولرکانال سازی بهنامبهنام عبودی
فلکه فخر اباد اول وصال نوکانال ساز کولرکانال سازی ساحلجعفر صادقی دود مانی
ابتدای بلوار خرمشهر روبه روی کوچه 13کانال ساز کولرکانال سازی هواسازانعبدالمجید پیرمرادی
پل پیرنیا بلوار مولوی، بین کوچه 10 و 12کانال ساز کولرکانال سازی پارسیانعلی روزافزایی
بلوار خرمشهر ، روستای کرونی ، رو به روی کوچه مخابرات ، جنب سوپریکانال ساز کولرکانال سازی حسینحسین جارباش
بلوار میرزای شیرازی ، زیرگذر صنایع به سمت کمربندی گلدشت، جنب زیر گذرکانال ساز کولرکانال سازی باصریعظیم باصری
ابتدای بلوار خرمشهر، روبه روی کوچه 17کانال ساز کولرکانال سازی منصوریمریم منصوری خرنجانی
123

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283